پیمانکار محترم

در صورت تمایل به عضویت در سامانه پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، خواهشمند است مدارک به شرح ذیل را به دفتر نظارت بر بهره برداری این شرکت واقع در تبریز – جاده ائل گلی – نرسیده به هتل شهریار تحویل نمایید.

لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت حساب کاربری و رمز ورود در سامانه پروژه ها
ردیف عنوان
1 نامه درخواست کتبی با سربرگ شرکت
2 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
3 اساس نامه شرکت
4 لیست اعضای هیئت مدیره به همراه مدارک تحصیلی و گواهی دوره های آموزشی
5 لیست پرسنل فنی همراه مدارک تحصیلی و گواهی دوره های آموزشی
6 گواهی ایمنی (HSE) شرکت
7 گواهی دوره ایمنی اعضای هیئت مدیره
8 گواهی دوره ایمنی و دوره فن ورزی برای اعضای پرسنل فنی
لیست تجهیزات
10 لیست ماشین آلات
11 اجاره نامه یا سند دفتر کار